Carita Group - Better Care

Clinical evidence

Abstracts

Takala J, Soppi E. Novel Carital specialty mattress in the management of pressure sores. 2nd World Union of Wound Healing Societies’ Meeting. July 8.-13.2004, Paris, France.

Soppi E, Takala J. Mechanisms of actions of novel Carital speciality mattress in the management of pressure sores. Tissue Viability Society, Annual Conference, April 2.-3.2008, Peterborough, UK.

Soppi E, Takala J. Novel Carital specialty mattress in the prevention of pressure sores in intensive care. Tissue Viability Society, Annual Conference, April 2.-3.2008, Peterborough, UK.

Soppi E, Takala J. Unique specialty mattress for extremely high risk patients in the management of pressure ulcers. EWMA, May 20-22. 2009, Helsinki, Finland.

Soppi E. Conceptual framework for pressure ulcer indicators and development of a new simple risk scheme. EWMA, May 20-22.2009, Helsinki, Finland.

Soppi E. Painehaava – patofysiologia ja riskiluokitusmittarit. (Pressure ulcer – pathophysiology and risk assessment scales). XIII Valtakunnalliset Haavapäivät 4.-5-2.2009 Helsinki, Finland. (best poster award)

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Braden ja Shape Risk Scale (SRS) painehaavariskimittarien vertailututkimus. (Comparison of Braden and Shape Risk Scale (SRS) for pressure ulcer risk assessment). XIV Valtakunnalliset Haavapäivät 3-4.2.2011, Helsinki, Finland.

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. Painehaavapatja-investoinnin kustannushyötyanalyysi. (Cost-benefit analysis of investment on pressure mattresses). XIV Valtakunnalliset Haavapäivät 3-4.2.2011, Helsinki, Finland. (best poster award)

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Assessment of o new innovative pressure ulcer risk tool. 21st EWMA meeting 23-27.5.2011 Brussels, Belgium.

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. ROOPE-säästölaskin hyödyntäminen painehaavapatjainvestoinnin harkinnassa. (The SCROOGE calculator for in assessment of investment on mattresses). XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2012, Helsinki, Finland.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Shape Risk Scale (SRS) painehaavariskimittarin validointitutkimus. (Validation study of the Shape Risk Scale, SRS). XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2012, Helsinki, Finland.

Soppi E yhdessä Suomen Haavanhoitoyhdistyksen työryhmän Anna Hjerppe, Heidi Castren, Ansa Iivanainen, Maarit Ahtiala, Heli Kavola, Pasi Korhonen kanssa: Kansallinen painehaavaselvitys – KPHS. (Plan for a National Pressure Ulcer Survey). XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2012, Helsinki, Finland.

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. Applying SCROOGE-calculator for pressure ulcer mattress investment decision. 22nd EWMA meeting 22-25.5.2011 Wien, Austria.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Concordance of Shape Risk Scale, a new pressure ulcer risk tool, with the Braden scale. 16th EPUAP meeting, 19-21.9.2012, Cardiff, Wales.

Iivanainen A, Soppi E, Korhonen P. Suomalainen riskimittari painehaavariskin tunnistamiseksi. (Finnish risk scale to identify patients at risk of pressure ulcers). XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. 27.-29.9.2012, Oulu, Finland.

Iivanainen A, Soppi E, Peltonen H, Korhonen P. Roope-säästölaskin painehaavapatjainvestoinnissa. (SCROOGE calculator for assessment of investments on mattresses). XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. 27.-29.9.2012, Oulu, Finland.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Makuualustat painehaavariskissä olevilla potilailla. (Support surfaces for patients at risk of pressure ulcers). XVI Valtakunnalliset Haavapäivät 31.1-1.2.2013, Helsinki, Finland.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Painehaavariskiin vaikuttavia tekijöitä. (Prognosticators of pressure ulcer risk). XVI Valtakunnalliset Haavapäivät 31.1-1.2.2013, Helsinki, Finland. (best poster award)

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Risk indicators for pressure ulcer development in acute and long-term care. 23rd EWMA meeting. 2013 Copenhagen, Denmark.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Risk indicators for pressure ulcer development in acute and long term care. 16th EPUAP meeting, 28-30.8.2013, Vienna, Austria.

Soppi E. Functionality of different type of mattresses in the prevention of pressure ulcers. 16th EPUAP meeting, 28-30.8.2013, Vienna, Austria.

Soppi E, Torra I Bou J-E. Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 2nd International Society for Pediatric Wound Care. 14-15. November 2013 Miami, USA.

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Ilmapatjojen CPR-toiminto on hyödytön? (Is the CPR function of air mattresses useless?). XVII Valtakunnalliset Haavapäivät 30.1-31.1.2014, Helsinki, Finland.

Soppi E, Lehtiö J. Minkälainen on korkealuokkainen vaahtomuovipatja? (How to define higher specification foam mattresses?). XVII Valtakunnalliset Haavapäivät 30.1-31.1.2014, Helsinki, Finland.

Iivanainen A, Soppi E, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Onko tarvetta tyhjentää ilmatäytteinen erikoispatja elvytys (CPR) -tilanteessa? (Is it necessary to deflate a specialty mattress before CPR?). Sairaanhoitajapäivät 2014, Helsinki, Finland.

Soppi E, Torra I Bou J-E. Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 24th EWMA meeting. 14.-16.5.2014, Madrid, Spain.

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) -function of air mattresses is useless? – A manikin study. 24th EWMA meeting. 14.-16.5.2014, Madrid, Spain.

Soppi E, Torra I Bou J-E. Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Stockholm, Sweden.

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) -function of air mattresses is useless? – A manikin study. 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Stockholm, Sweden.

Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. What is a higher specification foam mattress? 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Stockholm, Sweden.

Ahtiala M, Soppi E. Therapeutic hypothermia and pressure ulcer risk. 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Stockholm, Sweden.

Ahtiala M, Soppi E. Sequential organ failure assessment as a predictor of pressure ulcer risk in intensive care patients. 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Stockholm, Sweden.

Soppi E. Makuualustan rakenne ja vaikutusmekanismi määrää sen riskiluokituksen. (Structure and action mode of support surfaces determine effectiveness of pressure ulcer prevention by risk category). XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki, Finland.

Soppi E. Korkealuokkaiselle vaahtomuovipatjalle selkeät kriteerit. (Defined criteria for higher specification foam mattresses). XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki, Finland.

Soppi E. Terveydenhuollon laitteen kliininen arviointi. (Clinical evaluation of medical devices). XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki, Finland.

Soppi E, Saarinen H, Lehtiö J. Criteria for a higher specification foam mattress. 25th EWMA meeting. 13-15.5.2015, London, UK.

Ahtiala M, Soppi E. Examining the performance of the Jackson/Cubbin risk scale as a predictor of pressure ulcer risk in intensive care patients. 25th EWMA meeting. 13-15.5.2015, London, UK.

Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. How to best specify the criteria for higher specification foam mattresses? 18th EPUAP meeting, 17-19.9.2015, Ghent, Belgium.

Soppi E. Critical review of the role of alternating mattresses in pressure ulcer management. 18th EPUAP meeting, 17-19.9.2015, Ghent, Belgium.

Soppi E. Makuualustojen rooli painehaavojen ehkäisyssä – Näyttöä tarvitaan. (Support surfaces to prevent pressure ulcers – Evidence is needed). XIX Valtakunnalliset Haavapäivät 4-5.2.2016, Helsinki, Finland.

Ahtiala M, Soppi E. Improving Jackson/Cubbin risk scale is demanding. 26th EWMA meeting. 11-13.5.2015, Bremen, Germany.

Soppi E. Pressure ulcer risk and use of support surfaces. 5th Congress of World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 24-29.9.2016, Florence, Italy.

Soppi E. Säästöjen aikaansaaminen vaatii investointeja ja kyseenalaistamista. XX Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2017, Helsinki, Finland.

Soppi E,  Kalliokoski K, Knuuti J. Makuualustan vaikutus painehaavan synnyn patofysiologisiin tapahtumiin. XXI Valtakunnalliset Haavapäivät 1.-2.2.2018, Helsinki, Finland.

Soppi E, Kalliokoski K, Knuuti J. The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 28th EWMA Meeting, 11.5.2018, Krakow, Poland.

Soppi E, Kalliokoski K, Knuuti J. The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 4th EPUAP Focus meeting 22.5.2018, Turku, Finland.

Soppi E, Kalliokoski K, Knuuti J. The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 20th EPUAP meeting, 20-22.9.2018, Rome, Italy.

Saarinen H, Soppi E. Classification of support surfaces (SSs) – A need for reassessment in pressure ulcer (PU) prevention. The World Conference on Advanced Treatments & Technologies in Wound Care, 15 – 16 October, 2018 London, UK.