Carita Group - Better Care

Clinical evidence

Clinical studies program

Our clinical studies program is designed to establish the safety and efficacy of our products to the highest standards possible. The clinical studies program is led by Dr. Esa Soppi, Chairman of the Board of the Carital Group.

Selected list of publications, originals and reviews

Takala J, Soini H, Soppi E, Kataja M, Olkkonen K. Voidaanko painehaavauman riskitekijöitä vähentää erikoispatjalla? (Can the risk factors of pressure ulcers be reduced?). Finnish Medical Journal Duodecim 110: 407-414, 1994.

Takala J, Varmavuo S, Soppi E. Prevention of pressure sores in acute respiratory failure: a randomized, controlled trial. Clin Intensive Care 7: 228-235, 1996.

Soppi E. Erikoispatjat ja sängyt painehaavauman hallinnassa (Special mattresses and beds in the management of pressure ulcers). Haava lehti 3: 20-22, 2000.

Soppi E. Kliininen tutkimus varmistaa terapeuttisen teknologian tehon. (Clinical studies confirm the effectiveness of therapeutic device technologies). TamroMed Mail (March) 10-14, 2005.

Soppi E. Painehaavojen ennaltaehkäisy on taloudellisin hoitovaihtoehto (Prevention of pressure ulcers is the most economical treatment alternative). Haava 9: 36-37, 2006.

Soppi E. Uusi, helppokäyttöinen painehaavariskin arviointimenetelmä – Shape Risk Scale. (New, practical pressure ulcer risk scale – the Shape Risk Scale) Haava 11(3): 12-14, 2009.

Soppi E. Painehaava – esiintyminen, patofysiologia ja ehkäisy (Pressure ulcers – Occurrence, pathophysiology and prevention). Finnish Medical Journal Duodecim 126: 261-268, 2010.

Soppi E. Huippuosaamista australialaisittain – tutustuminen Australian erikoissairaanhoitoon keväällä 2010. (State of the art, visit to Australian special care hospitals in the spring of 2010). Tehohoito 29:82-84, 2011.

Iivanainen A, Soppi E, Korhonen P. Kahden painehaavariskin arviointimenetelmän vertailu. (Comparison of two pressure ulcer risk scales). Sairaanhoitajalehti 84: 52-55, 2011.

Iivanainen A, Soppi E, Korhonen P. Painehaavan riskimittarit SRS ja Braden. (Pressure ulcer risk scales – Braden and SRS). Haava 14: 16-19, 2011.

Soppi E, Saarinen H. Suomalaista osaamista painehaavapotilaille. (Finnish expert know-how for pressure ulcer patients). Haava 14: 26-27, 2011.

Soppi. E, Ahtiala M. Painehaavat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito. (Pressure ulcers – prevention and treatment). Finnish Association of Neuroscience Nurses-lehti (F.A.N.N.) 27:18-21, 2012.

Soppi E, Ahtiala M. Painehaavat, ehkäisy ja hoito. (Pressure ulcers – prevention and treatment). Sairaanhoitaja 85:62-64, 2012.

Soppi E. Painehaavojen esto tehohoidossa. (Prevention of pressure ulcers in intensive care). Tehohoito 30:139-140, 2012.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Concordance of Shape Risk Scale, a new pressure ulcer risk tool, with the Braden scale. Int Wound J 2012, DOI: 10.1111/iwj.12015; 11:611–615, 2014

Soppi E ja Iivanainen A. Makuualustan valinnalla kustannushyötyä painehaavariskissä olevalle potilaalle. (Careful selection of support surfaces provides cost-effective benefits to patients at risk for pressure ulcers). Haava 16: 12-17, 2013

Soppi E. Painehaavan synnyn mekanismeja. (Pathophysiology of pressure ulcer development). Haava 16: 6-7, 2013

Soppi E. Painehaava – johtamis-, prosessi- ja kustannushaaste. (Pressure ulcer – a challenge for management, treatment processes and cost). Pro Terveys 40: 14-15, 2013.

Soppi E. Painehaavan ehkäisy ja hoito. (Prevention and treatment of pressure ulcers). Lääkärin käsikirja, ss.586-590. Finnish Medical Journal Duodecim 2014. http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_haku=painehaava

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Ilmapatjojen CPR-toiminto on hyödytön? (Is the CPR-function of air mattresses useless?) Tehohoito 32: 62-65, 2014.

Ahtiala M, Soppi E, Wiksten A, Koskela H, Grönlund J. Occurrence of pressure ulcers and their risk factors in mixed medical-surgical ICU – A cohort study. JICS 15: 2-4, 2014.

Soppi E. Estä painehaavojen syntyminen. (pääkirjoitus) (Prevent pressure ulcers. Editorial). Suomen Lääkärilehti (Finn Med J) 269:3038, 2014

Soppi E. Terveydenhuollon laitteen kliininen arviointi. (Clinical assessment report of medical devices). Haava 17:40-42, 2014.

Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. An overview of polyurethane foams in higher specification foam mattresses. Ostomy Wound Management 61(2): 38-46, 2015.

Soppi E. Näyttöön perustuva tieto – käytetäänkö sitä? (Evidence based knowledge – Is it really used?). Tehohoito 33:136-139, 2015.

Soppi E, Iivanainen A. Painehaavariski ja makuualustojen käyttö. (Pressure ulcer risk and support surfaces). Erikoislääkäri 25:11-15, 2015.

Ahtiala M, Soppi E, Kivimäki R. Critical evaluation of the Jackson/Cubbin pressure ulcer risk scale – A secondary analysis of a retrospective cohort study population of intensive care patients. Ostomy Wound Management 62(2); 24-33, 2016.

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Performance of different support surfaces during experimental resuscitation (CPR). Heliyon 2(2): 1-16: 2016, DOI: 10.1016/j.heliyon.2016.e00074.

Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. Polyuretaanivaahdot ja korkealuokkainen vaahtomuovipatja. Haava 20(1): 22-30, 2017.

Soppi E. Painehaava – keskeinen terveydenhuollon ongelma. Haava 20(2): 45, 2017.

Ahtiala M, Kivimäki R, Soppi E. Characteristics of ICU patients with pressure ulcers present on admission, acquired in ICU or no ulceration: a retrospective cohort study. Wounds Int 9(1): 10-16, 2018.

Ahtiala M, Soppi E, Tallgren M. Specific risk factors for pressure ulcer development in adult intensive care patients – A retrospective cohort study. EWMA J 19(1): 33-42, 2018.

Soppi E. Painehaavojen ehkäisy – Makuualustojen toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät kudosvaikutukset. (Prevention of pressure ulcers – function of different support surface types and effects on tissues) Tehohoito 36: 24-33, 2018.

Ahtiala M, Laitio R, Soppi E. Therapeutic hypothermia and pressure ulcer risk in critically ill intensive care patients: A retrospective study. Intens Crit Care Nurs 46: 80-85, 2018.

Ahtiala M, Soppi E, Saari T. Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) as a predictor of pressure ulcer risk in intensive care patients – a retrospective cohort study. Ostomy Wound Manage 64(10):32-38, 2018.